Χώροι

Η απουσία της ανθρώπινης δραστηριότητας και παρουσίας πάντα με γοήτευε ειδικά όταν τυχαίνει να βρίσκομαι σε άδειους χώρους. Η αίσθηση
του κενού αυτών των χώρων πάντα έρχονταν σε αντίθεση με τον σκοπό της ύπαρξής και σχεδίασής τους.
Η σειρά έργων «Χώροι» είναι μια προσπάθεια να απεικονιστούν με λιτά μέσα χώροι απογυμνωμένοι από την ανθρώπινη παρουσία που περιμένουν να χρησιμοποιηθούν.

Λάδι σε καμβά
50 x 40 cm (ύψος x πλάτος)