Παραμάνα

H συμμετοχή μου σε μια ομαδική δράση προκειμένου να δοθεί και να υπογραμμιστεί προς τους υπεύθυνους της πόλης η σημαντικότητα ύπαρξης και διατήρησης ενός αλσυλίου και η ελεύθερη διάθεσή του προς κάθε πολίτη, με οδήγησε στην κατασκευή μιας υπερμεγέθους παραμάνας που χρησιμοποιήθηκε για την προστασία ενός από τα δέντρα του αλσυλίου.

Γλυπτό αλουμίνιο
56 cm (ύψος)