Φθερσιγενής Χρόνος: Στιγμιότυπα μεταβολών στον χωροχρόνο. Το παράδειγμα της Ευριπίδου.

Γνωρίζοντας το παρελθόν, αντιλαμβάνομαι το παρόν και πορεύομαι προς το μέλλον. Για να γνωρίσω το παρελθόν της πόλης ερευνώ τα αποτυπώματα του δομημένου περιβάλλοντος της, τα ερειπωμένα κτίσματα της, αναζητώντας τα χνάρια της μεταβολής του χρόνου σε συνάρτηση με την ανθρώπινη παρουσία και απουσία”.