Απουσία

Ο σκοπός αυτού του έργου είναι η προσπάθεια μου να κατακτήσω τη φόρμα ενός αντικειμένου αφού αυτό έχει πια χρησιμοποιηθεί. Τα αντικείμενα είναι άσπρα σεντόνια από ένα κρεββάτι τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως προετοιμασμένος καμβάς για ζωγραφική.
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτών των «ζωγραφικών καμβάδων» ανακάλυψα τη δυνατότητα τους να έχουν μια σχεδόν γλυπτική αξία. Τους αντιμετώπισα σαν «Tabula Rasa” πάνω στην οποία έχουν αποτυπωθεί ανθρώπινες ενέργειες, οι οποίες άφησαν το αποτύπωμά τους με την μορφή πτυχώσεων. Η απουσία του ανθρώπινου παράγοντα που δημιούργησε αυτές τις πτυχώσεις, αντιστοιχίζεται με μια καθαρά παγωμένη και αφαιρετική παρουσία της απεικόνισης του.

Λάδι σε ύφασμα και ξύλο
925 x 120 / 925 x 125 / 900 x 110 / 900 x 120 cm (ύψος x πλάτος)